FAQ’s

Hoe is de Masters of Business ontstaan?

De Masters of Business is opgericht in 2008 en is een initiatief van vijf Young Masters of Rabobank, die het netwerk tegelijk verlieten, maar het de contacten met elkaar en hun eigen relaties te leuk vonden om te laten versloffen. Ronald Bolderman, Rob van Blokland, Jaap Alting, Roberto Verhagen en Stefan Koppel richtten hierop de Masters of Business op.

Hoe is de Masters of Business georganiseerd?

De MoB anno nu kent een dagelijks bestuur van vijf door de ALV benoemde leden. De organisatie is zo ‘plat’ mogelijk. Veel initiatieven komen gezamenlijk tot stand en worden door het bestuur in goede banen geleid.

Wat organiseert de Masters of Business?

Wij houden van activiteiten die ons fysiek en mentaal in conditie houden. Dat kan door evenementen met een lichtelijk sportief, cultureel, culinair of inspirerend karakter. Wij nodigen sprekers uit die ons tot bezinning brengen of waarmee flink gelachen kan worden, maar we ‘doen’ vooral veel. Kort samengevat zijn we ondernemende types, met weinig zitvlees.

Wanneer kan ik lid worden?

In je 40ste levensjaar kun je lid worden van de MoB. Er geldt geen maximum leeftijd. Een lid moet een ondernemer of directeur van een onderneming of organisatie zijn. De ondernemer of directeur moet die onderneming al 5 jaar voeren of is lid geweest van de Young Masters of Rabobank. Vanaf je 38ste jaar bestaat de mogelijkheid van beide netwerken lid te zijn. Ondernemers of directeuren die korter dan 5 jaar ondernemer of directeur zijn, kunnen dispensatie krijgen van het Bestuur op basis van aantoonbare motivatie en ondernemerschapskwaliteiten. Het lidmaatschap staat altijd op naam van een privé-persoon en niet op naam van de onderneming.

Welke doelstellingen heeft de MoB?

Het bestuur stelt zich ten doel om minimaal vier activiteiten per jaar te verzorgen en de onderlinge banden tussen de leden te versterken. (Meestal zijn dit er meer.) Daarnaast streeft de vereniging er naar 10% van het lidmaatschap en sponsorinkomsten te besteden aan een maatschappelijk doel dat door de leden wordt gekozen.

Wat bedragen de kosten?

De kosten voor het lidmaatschap is voor 2014/2015 (wederom) vastgesteld op €400,-. Dit bedrag wordt gebruikt voor de organisatie van de activiteiten, met inbegrip van eten, drinken en de avonden bij Merlot. Daarnaast valt te denken aan mailings, onderhoud en bouw van de website, publicaties, marketing en ondersteuning van een maatschappelijk doel.

Kan ik ook doneren of sponsoren?

Jazeker! Financieel bijdragen aan de MoB kan op twee manieren. De eerste is door middelen van een donatie van minimaal €100,- per jaar. De vereniging stelt zich daarnaast ten doel om sponsors te werven, die met hun bijdrage van minimaal €2.500,- een deel van de exploitatiekosten dragen. Deze sponsors krijgen voor dit bedrag een gratis lidmaatschap en naam- of logovermelding in de de diverse communicatiemiddelen. Voor bijdragen in natura kennen wij geen beleid. Dit wordt per geval bekeken.

Hoe zit het met introduceren?

Ieder lid mag maximaal twee introducés per activiteit uitnodigen. Daarnaast geldt een maximum van 5 per activiteit. De introducés zijn ook ondernemer of directeur van een onderneming of organisatie. Deze introducés mogen maximaal twee keer uitgenodigd worden. Hierna maken ze een keuze te maken of ze lid willen worden. De introducé betaalt bij iedere activiteit €50, zijnde een bijdrage in de kosten van de activiteit.

Hoe kom ik bij Merlot of andere locaties?

Bij elke activiteit in de agenda staan locaties en Google Map kaartjes. Voor bezoekers die naar ons vaste adres – Restaurant & Wijnbar Merlot – navigeren geldt ingeven ‘Eemlaan’. Wie vervolgens parkeert in garage Eemplein kan een uitrijkaart krijgen voor €4,40. Of check Routebechrijving Restaurant & Wijnbar Merlot.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.