Bestuur

De Masters of Business heeft een Dagelijks Bestuur bestaande uit vijf leden met elk een eigen portefeuille.

Correspondentieadres:
Masters of Business
p/a  Jeneverbes 5
3823 CE  Amersfoort
info@mastersofbusiness.nl
Rabobank NL 80 RABO 0112 8260 08 ten name van Masters of Business

Portefeuilles

Bert Gadellaa

Voorzitter

Sandra van Alfen

Secretaris

Sacha Hollestelle

Penningmeester

Bert van Weert

Communicatie

Gabor Nijenhuis

Evenementen

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.