Duik in de wereld die Amerena heet

 In Geen categorie

We gaan er prat op, primeurs. Een traditie die we hoog houden, dus waren we er snel uit als locatie voor onze ALV: Amersfoorts nieuwste topsportcentrum ‘Amerena’.

We hadden er een zodanig heerlijke meidag voor uitgekozen dat iedereen bijna in zwembroek en barrevoets gekomen was. Het had gemogen – want bij de Masters kan (bijna) alles – maar menigeen gaf niet aan de verleiding toe. Het bleef bij een Bermudaatje en een zomerjurk. Gelukkig was daar de luifel voor de entree die ons beschutting bood, terwijl de catering van de Amerena zich letterlijk uit de slippers liep om alle dorstige kelen te blussen.

Uit de startblokken
Het bestuur – en meer in het bijzonder Bert Gadellaa en Sacha Hollestelle – verlieten in de VIP-Room even later de startblokken. Onder het verkoelende, rustgevende gezoem van de mechanische ventilatie passeerden alle geijkte punten de revue. We blikten weer terug op een mooi jaar, waarin de ontmoeting centraal stond en zal blijven staan. Hoe leuk de ‘zakenleukste’ gevonden wordt, was te merken aan het ledental dat doorsteeg van 79 naar 86. Bert Gadellaa haastte zich overigens te zeggen dat niet kwantiteit, maar vooral kwaliteit het doel is. We willen elkaar zowel menselijk als zakelijk verder helpen.

Binnen de lijnen
De Rabobank blijft ons steunen, maar met een fractie minder sponsorbudget. Tegelijk hebben we een ‘begrotelijk’ lopend boekjaar (jubileum) en zullen er de nodige investeringen gedaan worden in website en hiermee verband houdende systemen voor mailing, facturatie en deelnemersregistratie. Om bij te blijven en om het bestuurswerk efficiënt en overdraagbaar te houden. Hierop kwam de vraag of wij AVG-proof zijn. We zullen kijken in hoeverre we hier naar redelijke maatstaven mee omgaan. Wellicht dat dit onderdeel kan zijn van het lidmaatschapsformulier en een bestuursverklaring. Het is tegelijk ook duidelijk dat we geen Facebook of Google heten of data verhandelen.

Gouden plak
Onze steun aan Zomerondernemer gaat jaar twee (van drie) in. Opnieuw steunen we jeugd bij het ontdekken van het zelfstandig ondernemerschap. In ons eerste jaar leverde dat direct een mooi resultaat op. Projectleider Marianne van Lubek vertelde dat ‘onze kandidaat’ Vincent Vis ook de landelijke verkiezing had weten te winnen. Daarnaast stelden we de vergadering voor Theatergroep De Springplank te steunen. Behalve een sponsorbedrag zal crowdfunding worden opgestart. Dit alles om aan een reeks van zo’n 15 nieuwe head- en bodysets te kunnen komen. Deze zijn dermate prijzig dat wij er slechts enkelen zullen bekostigen. Door frequentieveranderingen werden de oude onbruikbaar. Het leek ons tamelijk cruciaal voor hun voorstellingen.

Fotofinish
De contributie blijft onveranderd. Richard Splinter werd in de kascommissie benoemd en Bert van Weert en Bert Gadellaa werden herkozen. En daar werd voor geklapt. Het bestuur weet er keer op keer in te slagen creatief en zuinig om te gaan met het budget en zelfwerkzaam te zijn. Maar we doen dat nadrukkelijk wél samen. De hulp van leden is daarbij niet alleen welkom, het is een must. Anders is een vereniging als deze niet te draaien tegen deze tariefstelling. Een goed voorbeeld gaf Chris Alkema. Geheel op eigen initiatief produceerde hij met zijn bedrijf ESED een fotoboekje van Vlieland dat hij iedereen gratis aanbood. Dikke pluim Chris, en een welgemeend applaus – noem het acclamatie – viel hem ten deel.

Gabor’s jaarfilm toonde een glimlach op alle gezichten. Hierna greep commercieel manager van Amerena de microfoon met beide handen aan. Vooral dus om te vertellen waarom zijn tent ’top’ is. Het regende in het jonge bestaan van het centrum al WK’s en NK’s. Een fitness lifecoach zoog ons mee het diepe in. Wie zichzelf zakelijk onder handen wil nemen, doet dat in Amerena. Dat was duidelijk. De rondleiding door het gebouw was indrukwekkend, maar menigeen leek inmiddels geëmigreerd naar de door Pieter Jansen klaargezette barbecue, de heerlijke Chardonnay of de goudgeel geschuimden. Tsja, wij bieden die plek voor ontmoeting nu eenmaal. Altijd en overal.

Tekst: Bert van Weert
Foto’s: Patrick Siemons

Naar de foto’s

Neem contact op

Je kunt ons een e-mail sturen en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.